Người có tướng lông mày gián đoạn tiết lộ nên điều gì?

Xem – bói tính cách, vận hạn tốt xấu đời người:

gian doan mi Người có tướng lông mày gián đoạn tiết lộ nên điều gì?

Tướng lông mày gián đoạn là như thế nào?

Bất kể Lông Mày nhiều hay ít, dài hay ngắn, nếu có một quãng bị ngắt quãng hoặc lông ở một đoạn quá ngắn hay mờ nhạt một cách bất thường đều bị coi là gián đoạn mi.

Người tướng lông mày gián đoạn vận mệnh ra sao?

Tướng lông Mày gián đoạn có ý nghĩa rất xấu về mặt mạng vận, kẻ có gián đoạn mi có của cũng không giữ được vì tiền bạc thăng trầm ngoài ý liệu, anh em vô duyên, không nhờ cậy được, tính tình xung khắc hoặc phải xa cách cha mẹ.

Tướng lông mày mọc gián đoạn (không liền nhau thưa vừa): Tướng anh em ly tán, mỗi người một nơi, bạn bè kể cả vợ chồng cũng xa cách.

Tuy nhiên thì trong cuộc sống xoay vần ,luôn có vận tốt chen lẫn với vận xấu. Nét tướng lông mày gián đoạn khi kết hợp với các nét tướng khác sẽ cho ta thấy vận mệnh của mỗi người một cách cụ thể hơn.

Tướng lông mày gián đoạn kết hợp vầng trán nở nang,sáng sủa
Những người sở hữu nét tướng này khá là thông minh nhạy bén, có tương lai trở thành một người thành công trong lĩnh vực khoa học.

Tướng lông mày gián đoạn kết hợp mũi cao lớn
Những người này có tài quản lý nên rất có khả năng trở thành nhà lãnh đạo

Tướng lông mày gián đoạn kết hợp trán hẹp,sắc mày vàng khô,mũi thấp
Nét tướng này rất xấu,mạng vận chỉ có cơ khổ bần hàn.

Tướng lông mày gián đoạn mà ấn đường lại cao,rộng
Đây là nét tướng của vương hầu.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *